Rabu, 11 Januari 2012

what a damn quotes?

난 당신의 애인도 후회하고있다. 그럼. 감사합니다.
Je regrette jamais être votre amant. ainsi. Merci.
Lamento xamais ser o seu amante. lo. grazas.
Tôi hối tiếc bao giờ được người yêu của bạn. như vậy. cảm ơn bạn.
 
  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar